ΤΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΕΙΡΑ (1-14) ΣΕΤ

Νέο

Το Δημιουργικό Πρόγραμμα Σπουδών, καθώς κινείται από τη θεωρία στην πράξη, με παραδείγματα και τεκμηριωμένες προτάσεις...

Περισσότερες λεπτομέρειες

152,15€

Περισσότερες πληροφορίες

Το Δημιουργικό Πρόγραμμα Σπουδών, καθώς κινείται από τη θεωρία στην πράξη, με παραδείγματα και τεκμηριωμένες προτάσεις, προσδιορίζει το ζωτικό ρόλο του εκπαιδευτικού στη σύνδεση γνώσεων, διδασκαλίας και μάθησης. Το Δημιουργικό Πρόγραμμα αποτελεί σήμερα πολύτιμο εργαλείο στα χέρια χιλιάδων εκπαιδευτικών. Η δομή του διευκολύνει την οικείωση και την αξιοποίησή του σε τάξεις στις οποίες εφαρμόζονται αναπτυξιακά κατάλληλα διδακτικά προγράμματα για μικρά παιδιά. Στις σελίδες του βιβλίου αναπτύσσεται η πλήρης εικόνα ενός τεκμηριωμένου από την έρευνα προγράμματος υψηλής ποιότητας, το πλαίσιο λήψης αποφάσεων και οι στρατηγικές που πρέπει να ακολουθήσουν οι εκπαιδευτικοί για να το ζωντανέψουν στην τάξη τους, σύμφωνα με τις εκάστοτε τοπικές συνθήκες και μαθησιακές ανάγκες. Με κοινή αναφορά σε πολλά μοντέλα θεωρίας και διδακτικής προσέγγισης το Δημιουργικό Πρόγραμμα, εναρμονίζεται με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο και κατ’ επέκταση με το εργαλείο θεωρητικής και μεθοδολογικής υποστήριξης του εκπαιδευτικού, τον Οδηγό Νηπιαγωγού «Εκπαιδευτικοί Σχεδιασμοί - Δημιουργικά περιβάλλοντα μάθησης» του οποίου αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για τη συγγραφή του.

Οι Εναρκτήριες διαθεματικές μελέτες του Δημιουργικού Προγράμματος Σπουδών αποτελεί έναν από τους πλέον αποτελεσματικούς τρόπους για να μάθουν τα παιδιά το περιεχόμενο σπουδών των γνωστικών περιοχών των φυσικών και των κοινωνικών επιστημών καθώς παράλληλα θα αναπτύσσουν δεξιότητες στον εγγραμματισμό, στα μαθηματικά στις τέχνες και στην τεχνολογία. Υποστηρίζουν την υπέροχη ικανότητα των παιδιών να ασχολούνται με θέματα και με δραστηριότητες που τα ενδιαφέρουν και τα ωθούν να αναπτύσσουν τη σκέψη τους σε υψηλά επίπεδα. Οι μελέτες έχουν νόημα για τα παιδιά επειδή τους προσφέρουν ευκαιρίες να συλλέγουν την πληροφόρηση μέσα από την άμεση παρατήρηση και τον πειραματισμό και στη συνέχεια συνδέουν τις νέες ιδέες τους με όσα ήδη γνωρίζουν. Είστε έτοιμοι να απασχολήσετε τα παιδιά σας με μελέτες σε βάθος θεμάτων; Οι Εναρκτήριες διαθεματικές μελέτες σχεδιάστηκαν έχοντας κατά νου εσάς. Αυτό το πολύτιμο νέο μέσο φυσικών και κοινωνικών επιστημών (. . .) σας υποστηρίζει να εφαρμόσετε διερευνητική και βασισμένη στην προσέγγιση του project μάθηση στην τάξη σας. (. . .) Το πλέον σημαντικό είναι πως οι Εναρκτήριες διαθεματικές μελέτες σας καθοδηγούν να επικεντρώνεστε στα δικά σας παιδιά που διδάσκετε και στην κοινότητά σας ώστε να αναπτύξετε μια μελέτη που είναι μοναδική και ταιριάζει απόλυτα σε αυτά.

22 άλλα προϊόντα στην ίδια κατηγορία: