ΠΑΡΑΤΗΡΩ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΚΟΣΜΟ (37 ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ) ΣΕΤ

Νέο

37 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ με σύγχρονη θεματολογία, προσαρμοσμένοι στις ανάγκες κάθε εκπαιδευτικού ή γονέα που θέλει να σχεδιάσει διαθεματικές και δημιουργικές δραστηριότητες για την Ευέλικτη Ζώνη στο σχολείο και στο σπίτι.

Περισσότερες λεπτομέρειες

120,00€

Περισσότερες πληροφορίες

Περιέχει 37 πίνακες αναφοράς με σύγχρονη θεματολογία, προσαρμοσμένη στις ανάγκες και στα ενδιαφέροντα των παιδιών. Οι πίνακες είναι χρήσιμοι σε κάθε εκπαιδευτικό που θέλει να σχεδιάσει διαθεματικές και δημιουργικές δραστηριότητες για την Ευέλικτη ζώνη. Σε κάθε πίνακα υπάρχει αντιστοιχία εικόνων με λέξεις (ή με φράσεις ή με προτάσεις). Οι εικόνες είναι επιλεγμένες, για να υποκινούν τον προβληματισμό του παιδιού και να το οδηγούν στη βαθύτερη κατανόηση του σημερινού κόσμου. Έτσι με τη βοήθεια των εικόνων τα παιδιά ανακαλύπτουν το νόημα των λέξεων. Για κάθε λέξη του πίνακα αναφοράς υπάρχουν και οι αντίστοιχες μικρές καρτέλες χωρίς εικόνες. Τα παιδιά αναζητούν το νόημα της καρτέλας που θέλουν να διαβάσουν, συγκρίνοντάς τη με τις λέξεις του πίνακα αναφοράς. Όταν εντοπίσουν τη λέξη από την εικόνα που της αντιστοιχεί, κατανοούν το νόημά της. Στη συνέχεια, τοποθετούν την καρτέλα αυτή στην κενή θέση του πίνακα στερεώνοντάς τη στις δύο εγκοπές που υπάρχουν (πάνω δεξιά και κάτω αριστερά).

Ο γενικός σκοπός του εκπαιδευτικού αυτού υλικού είναι να βοηθηθούν τα παιδιά στην καλύτερη προετοιμασία απόκτησης γνώσεων και συνάμα να καλλιεργηθούν οι γλωσσικές τους ικανότητες.

22 άλλα προϊόντα στην ίδια κατηγορία: