Μειωμένη τιμή!

ΠΑΙΖΩ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩ ΣΤΙΣ ΓΩΝΙΕΣ

Νέο

Τα παιδιά μαθαίνουν να χρησιμοποιούν
διάφορα υλικά μέσα και έξω από την τάξη
 1. ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΩΣ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΡΟΑΓΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΤΙ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΗ ΓΩΝΙΑ ΔΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ.....

Περισσότερες λεπτομέρειες

29,75€

-15%

35,00€

Περισσότερες πληροφορίες

Τα παιδιά μαθαίνουν να χρησιμοποιούν
διάφορα υλικά μέσα και έξω από την τάξη
 1. ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΠΩΣ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΠΡΟΑΓΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Σύνδεση παιχνιδιού με μονάδες δομικού υλικού και στόχων του Δημιουργικού Προγράμματος Σπουδών
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Επιλογή υλικών
Παράθεση μονάδων και φροντιστηριακού υλικού
Τακτοποίηση – μια ιδιαίτερη πρόκληση
ΤΙ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΗ ΓΩΝΙΑ ΔΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
Εξατομικευμένη παρατήρηση και ανταπόκριση στα παιδιά
Διάδραση με τα παιδιά στη γωνιά δομικού υλικού
Συνήθεις ερωτήσεις για τις μονάδες δομικού υλικού
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
 1. ΔΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
ΠΩΣ ΤΟ ΔΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΠΡΟΑΓΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Σύνδεση του δραματικού παιχνιδιού με τους στόχους του Δημιουργικού Προγράμματος Σπουδών
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
Επιλογή και οργάνωση υλικών
Δημιουργία νέων σκηνικών για δραματικό παιχνίδι
                               ΤΙ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΗ ΓΩΝΙΑ ΔΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
Εξατομικευμένη παρατήρηση και ανταπόκριση στα παιδιά
Διάδραση με τα παιδιά κατά το δραματικό παιχνίδι
Συνήθεις ερωτήσεις για το δραματικό παιχνίδι
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
 1. ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
ΠΩΣ Η ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΠΡΟΑΓΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Σύνδεση των παιχνιδιών με τους στόχους του Δημιουργικού Προγράμματος Σπουδών
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΓΩΝΙΑΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ
Επιλογή υλικών
Παράθεση και φροντίδα των παιχνιδιών
                               ΤΙ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΗ ΓΩΝΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ
 
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
Εξατομικευμένη παρατήρηση και ανταπόκριση στα παιδιά
Διάδραση με τα παιδιά στη γωνιά παιχνιδιών
Συνήθεις ερωτήσεις για τη γωνιά παιχνιδιών
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΩΝΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ
 1. ΤΕΧΝΕΣ
ΠΩΣ ΟΙ ΤΕΧΝΕΣ ΠΡΟΑΓΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Σύνδεση των τεχνών με τους στόχους του Δημιουργικού Προγράμματος Σπουδών
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΕΣ
Επιλογή υλικών
Παράθεση και αποθήκευση των υλικών
                               ΤΙ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΗ ΓΩΝΙΑ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
Εξατομικευμένη παρατήρηση και ανταπόκριση στα παιδιά
Διάδραση με τα παιδιά στη γωνιά των τεχνών
Συνήθεις ερωτήσεις για τη γωνιά των τεχνών
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
 1. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΩΣ Η ΓΩΝΙΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΡΟΑΓΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Σύνδεση του παιχνιδιού στη βιβλιοθήκη με τους στόχους του Δημιουργικού Προγράμματος Σπουδών
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΩΝΙΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
Επιλογή υλικών
Παράθεση και φροντίδα των υλικών
                               ΤΙ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΗ ΓΩΝΙΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
Εξατομικευμένη παρατήρηση και ανταπόκριση στα παιδιά
Διάδραση με τα παιδιά στη γωνιά της βιβλιοθήκης
Συνήθεις ερωτήσεις για τη γωνιά της βιβλιοθήκης
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΓΩΝΙΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
 1. ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ
ΠΩΣ Η ΓΩΝΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΩΝ ΠΡΟΑΓΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Σύνδεση της γωνιάς των ανακαλύψεων με τους στόχους του Δημιουργικού Προγράμματος Σπουδών
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ
Επιλογή υλικών
Παράθεση υλικών
                               ΤΙ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΗ ΓΩΝΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΩΝ
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
Εξατομικευμένη παρατήρηση και ανταπόκριση στα παιδιά
Διάδραση με τα παιδιά στη γωνιά των ανακαλύψεων
Συνήθεις ερωτήσεις για τη γωνιά των ανακαλύψεων
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΓΩΝΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΩΝ
 1. ΑΜΜΟΣ ΚΑΙ ΝΕΡΟ
ΠΩΣ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΜΜΟ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΡΟ ΠΡΟΑΓΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Σύνδεση της γωνιάς άμμου και νερού με τους στόχους του Δημιουργικού Προγράμματος Σπουδών
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΑΜΜΟ ΚΑΙ ΝΕΡΟ
Επιλογή εξοπλισμού και υλικών
Παράθεση των υλικών
                               ΤΙ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΗ ΓΩΝΙΑ ΑΜΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΡΟΥ
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
Εξατομικευμένη παρατήρηση και ανταπόκριση στα παιδιά
Διάδραση με τα παιδιά στη γωνιά άμμου και νερού
Συνήθεις ερωτήσεις για τη γωνιά άμμου και νερού
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΑΜΜΟ ΚΑΙ ΝΕΡΟ
ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ
ΠΩΣ Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ Η ΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΑΓΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Σύνδεση της μουσικής και της κίνησης με τους στόχους του Δημιουργικού Προγράμματος Σπουδών
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ
Επιλογή και παράθεση υλικών
                                ΤΙ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
Εξατομικευμένη παρατήρηση και ανταπόκριση στα παιδιά
Διάδραση με τα παιδιά κατά τις δραστηριότητες της μουσικής και της κίνησης
Συνήθεις ερωτήσεις για τη μουσική και την κίνηση
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ
 1. ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ
ΠΩΣ ΟΙ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΠΡΟΑΓΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Σύνδεση της μαγειρικής με τους στόχους του Δημιουργικού Προγράμματος Σπουδών
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ
Επιλογή υλικών
Παράθεση εξοπλισμού και εργαλείων μαγειρικής
Ειδικά ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας
                               ΤΙ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΗ ΓΩΝΙΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
Εξατομικευμένη παρατήρηση και ανταπόκριση
Διάδραση με τα παιδιά στη γωνιά μαγειρικής
Συνήθεις ερωτήσεις για τη μαγειρική
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ
 1. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ
ΠΩΣ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΠΡΟΑΓΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Σύνδεση του παιχνιδιού με υπολογιστές με τους στόχους του Δημιουργικού Προγράμματος Σπουδών
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Επιλογή υλικών
                               ΤΙ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
Εξατομικευμένη παρατήρηση και ανταπόκριση στα παιδιά
Διάδραση με τα παιδιά στη γωνιά των υπολογιστών
Συνήθεις ερωτήσεις για τους υπολογιστές
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ
 1. ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΞΗ
ΠΩΣ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΞΗ ΠΡΟΑΓΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Σύνδεση του παιχνιδιού έξω από την τάξη με τους στόχους του Δημιουργικού Προγράμματος Σπουδών
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΞΗ
Βασικοί χώροι και εξοπλισμός
Μόνιμες εγκαταστάσεις
Ειδικές εκτιμήσεις
                                ΤΙ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΞΗ
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
Εξατομικευμένη παρατήρηση και ανταπόκριση στα παιδιά
Διάδραση με τα παιδιά έξω από την τάξη
Συνήθεις ερωτήσεις για το παιχνίδι έξω από την τάξη

22 άλλα προϊόντα στην ίδια κατηγορία: