Μειωμένη τιμή!

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΘΕΩΡΙΑΣ (ΕΠΙΤΟΜΟ)

Νέο

Το Δημιουργικό Πρόγραμμα Σπουδών, καθώς κινείται από τη θεωρία στην πράξη, με παραδείγματα και τεκμηριωμένες προτάσεις, προσδιορίζει το ζωτικό ρόλο του εκπαιδευτικού στη σύνδεση γνώσεων, διδασκαλίας και μάθησης...

Περισσότερες λεπτομέρειες

51,74€

-15%

60,87€

Περισσότερες πληροφορίες

Το Δημιουργικό Πρόγραμμα Σπουδών, καθώς κινείται από τη θεωρία στην πράξη, με παραδείγματα και τεκμηριωμένες προτάσεις, προσδιορίζει το ζωτικό ρόλο του εκπαιδευτικού στη σύνδεση γνώσεων, διδασκαλίας και μάθησης. Το Δημιουργικό Πρόγραμμα αποτελεί σήμερα πολύτιμο εργαλείο στα χέρια χιλιάδων εκπαιδευτικών. Η δομή του διευκολύνει την οικείωση και την αξιοποίησή του σε τάξεις στις οποίες εφαρμόζονται αναπτυξιακά κατάλληλα διδακτικά προγράμματα για μικρά παιδιά. Στις σελίδες του βιβλίου αναπτύσσεται η πλήρης εικόνα ενός τεκμηριωμένου από την έρευνα προγράμματος υψηλής ποιότητας, το πλαίσιο λήψης αποφάσεων και οι στρατηγικές που πρέπει να ακολουθήσουν οι εκπαιδευτικοί για να το ζωντανέψουν στην τάξη τους, σύμφωνα με τις εκάστοτε τοπικές συνθήκες και μαθησιακές ανάγκες. Με κοινή αναφορά σε πολλά μοντέλα θεωρίας και διδακτικής προσέγγισης το Δημιουργικό Πρόγραμμα, εναρμονίζεται με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο και κατ’ επέκταση με το εργαλείο θεωρητικής και μεθοδολογικής υποστήριξης του εκπαιδευτικού, τον Οδηγό Νηπιαγωγού «Εκπαιδευτικοί Σχεδιασμοί - Δημιουργικά περιβάλλοντα μάθησης» του οποίου αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για τη συγγραφή του.

22 άλλα προϊόντα στην ίδια κατηγορία: